Consilierii de probațiune din cadrul a 14 birouri teritoriale de probațiune ale Republicii Moldova au participat, în perioada 07-09 octombrie 2020, la un curs de instruire online privind aplicarea în practică a Programului Probațional Primar Obligatoriu pentru copiii în conflict cu legea. Cursul a fost organizat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova.

Agenda celor trei zile de training online a cuprins esența celor nouă module ale Programului Probațional Primar Obligatoriu pentru minori, sesiuni informative, dar și ateliere practice. Instruirea a fost facilitată de doi consilieri de probațiune atestați în calitate de formatori naționali, Irina Vărzaru, consilier de probațiune principal din cadrul Biroului de probațiune Orhei, și Elena Mihaile, consilier de probațiune principal din cadrul Biroului de probațiune Hîncești. Formatorii au împărtășit experiența lor și bunele practici pe care le-au avut în contextul implementării Programului Probațional Primar Obligatoriu pentru minori la etapa pilotării.

În deschiderea evenimentului, Augustina Bolocan-Holban, președinta Asociației pentru Justiție Penală Participativă, a menționat că „această instruire ar putea fi printre ultimele instruiri în formatul interacțiunii participant – formator pe acest program, deoarece în timpul apropiat vor fi lansate alte instrumente inovative pentru sistemul de probațiune, inclusiv un modul de instruire la distanță”. De asemenea, a specificat că acest program probațional are componente accesibile și utile pentru resocializarea beneficiarilor.

Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, a apreciat munca tuturor partenerilor implicați în elaborarea acestui program și a menționat că programul și-a demonstrat necesitatea încă la etapa de pilotare. „Pe acest program se pune o mare miză, deoarece extinde aria implicării noastre în resocializare și va contribui la creșterea încrederii magistraților în actul de justiție. Or, o implicare plenară și cu feedback calitativ va demonstra necesitatea măsurilor alternative la pedeapsă, asigurând, deopotrivă, dezvoltarea vocațională și profesională a beneficiarilor.” 

Aceleași așteptări optimiste le-a evidențiat și reprezentantul UNICEF Moldova, Traian Țurcanu. Acesta a menționat reușitele programului probațional primar obligatoriu și speră că acest mecanism să devină din ce în ce mai robust. Totodată, Dl Țurcanu a subliniat rolul consilierilor de probațiune în procesul de transformare către o justiție prietenoasă copiilor și a încurajat participanții să fie activi pe tot parcursul instruirii.

Participanții au considerat necesară instruirea dată, punând accentul pe implicarea formatorilor, activitățile organizate și lucrul în echipe prin intermediul platformei Zoom. La final, consilierii au primit Certificate care atestă participarea la instruirea dată.

Programul Probațional Primar Obligatoriu pentru minori: formare civică și vocațională a fost dezvoltat și pilotat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în perioada 2018-2019, ca o alternativă  la detenție pentru minorii și tinerii în conflict cu legea.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului “Implementarea programului probațional primar obligatoriu (formare civică și vocațională) pentru copiii în conflict cu legea“ realizat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune și UNICEF Moldova.