Asociația pentru Justiție Penală Participativă în colaborare cu Inspectoratul Național de Probațiune organizează, pe 25 mai 2021, Conferința națională „Panorama sistemului de Probațiune în Republica Moldova”. Conferința va avea loc online, pe platforma zoom, cu începere de la ora 10:00. 

În cadrul evenimentului vor fi abordate mai multe subiecte, structurate în 3 paneluri de discuții: 

  • Asistența și consilierea acordate subiecților în cadrul probațiunii presentințiale;
  • Rolul referatului presentințial de evaluare psihosocială a personalității făptuitorului;
  • Importanța acțiunilor de probațiune juvenilă realizate de consilierii de probațiune;
  • Munca neremunerată în folosul comunității – provocări și reușite;
  • Programe probaționale aplicate persoanelor liberate de răspundere și pedeapsă penală – practica națională;
  • Asigurarea supravegherii condamnaților liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen;
  • Conlucrarea serviciului de probațiune cu autoritățile naționale în procesul acordării de asistenţă şi consiliere persoanelor eliberate din locurile de detenţie în scopul resocializării acestora;
  • Monitorizarea electronică – evoluție legislativă și parcursul implementării.

La dialog vor participa reprezentanții sistemului de probațiune, procurori, judecători, avocați și reprezentanții societății civile din Republica Moldova, inclusiv experți din România.

Evenimentul va fi organizat în cadrul proiectului „Promovarea programelor probaționale, la nivel național, în calitate de alternative la detenție”, implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune, cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.