Astăzi, 27 octombrie 2021, a avut loc o nouă masă rotundă online, pe agenda căreia s-a discutat practica aplicării programelor probaționale în cadrul sistemului național de justiție penală. Evenimentul a fost organizat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă în parteneriat cu Inspectoratul Național de Probațiune, cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. 

La eveniment au participat judecători din mai multe regiuni ale Republicii Moldova – Chișinău, Bălți, Comrat, Soroca, Edineț, Criuleni, Căușeni, Șoldănești, Cimișlia și reprezentanții birourilor teritoriale de probațiune. 

În context, s-a discutat despre percepția sistemului de probațiune privind practica aplicării programelor probaționale în calitate de alternative la detenție, provocările cu care se confruntă sistemul național de justiție penală în aplicarea programelor probaționale, dar și experiența birourilor teritoriale de probațiune referitoare la derularea programelor probaționale.

Partenerii de implementare au încurajat dialogul constructiv și au punctat importanța aplicării programelor probaționale, în calitate de alternative la detenție, pentru sistemul de justiție penală.

Augustina Bolocan-Holban, președinta Asociației pentru Justiție Penală Participativă, a menționat că, până în prezent, au fost organizate mai multe mese rotunde teritoriale de acest format cu scopul de a determina percepția profesioniștilor și de a vedea care este practica judiciară în aplicarea programelor probaționaleorconcluziile și recomandările formulate în cadrul acestor evenimente sunt importante pentru partenerii de implementare, pentru sistemul de justiție penală și Ministerul Justiției, în calitate de autoritate guvernamentală, care elaborează și promovează politicile în domeniul justiției penale.

Prezentă la eveniment, Veronica Mihailov-Moraru, Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, a confirmat că utilitatea programelor probaționale este un aspect important și în contextul Strategiei de dezvoltare a sectorului de justiție.Astfel, Ministerul Justiției își propune să dezvolte, prin prisma activităților planificate, promovarea implicării procedurilor judiciare, promovarea alternativelor la detenţie, dejudiciarizarea cauzelor și, nu în ultimul rând, eficientizarea volumului de lucru al judecătorilor” a mai adăugat reprezentanta ministerului de resort.

Totodată, secretarul de stat a atenționat că, deși programele probaționale au fost inserate de mai mult timp în Codul Penal, se constată încă o aplicare reticentă în practica atât a judecătorilor, cât și a procurorilor, ceea ce constituie o abordare de neînțeles în raport cu minorul și cu necesitatea respectării principiului superior al minorului în cadrul justiției penale.

Andrei Iavorschi, directorul Inspectoratului Național de Probațiune, a specificat că: „În contextul în care se dorește o justiție restaurativă, avem nevoie de aplicarea instrumentelor care să asigure această politică de resocializare și integrare atât a minorilor, cât și a adulților, indiferent de etapa la care se află. Pe parcursul anilor, sistemul de probațiune din Republica Moldova a reușit să instituționalizeze, să elaboreze, la necesitate, să modifice și să pună la dispoziție circa 12 programe probaționale care să permită resocializarea și integrarea persoanelor aflate în conflict cu legea.” Domnul Iavorschi a făcut apel și a încurajat colegii din sistemul judiciar să utilizeze la maximum instrumentele dezvoltate și să asigure un dialog constructiv și interactiv pe aspectele ce țin de aplicarea programelor probaționale. 

La final, ca și în cazul evenimentelor precedente, participanții au formulat un set de recomandări care, în mare parte, reliefează aceeași viziune cu privire la procesul de implementare a programelor probaționale per ansamblu:

  • Recurgerea la liberarea de răspundere penală la faza urmăririi penale, cu aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ, în particular, prin implicarea minorilor în conflict cu legea în parcurgerea programelor probaționale, în sensul lit. f), alin. (1) art. 104 CPRM;
  • Sporirea ratei de aplicare a obligației de a participa la programe probaționale, în contextul condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, lit. f), alin. (6) art. 90 CPRM;
  • Asigurarea dialogului teritorial constant între profesioniști, fiind discutate alternativele la detenție prevăzute de legislația penală națională și practica judiciară la acest capitol;
  • Informarea sistematică a profesioniștilor sistemului de justiție penală despre natura programelor probaționale dezvoltate de serviciul de probațiune;
  • Aplicarea obligației de a participa la programe probaționale și în cadrul altor temeiuri de liberare de pedeapsă penală (art. 90/1, 91, 92, 96 Cod penal RM).

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea programelor probaționale, la nivel național, în calitate de alternative la detenție”, implementat de Asociația pentru Justiție Penală Participativă (AJPP) în parteneriat cu lnspectoratul Național de Probațiune (INP), cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos. 

Proiectul are scopul de a spori rata aplicării programelor probaționale pentru minorii și adulții în conflict cu legea, în calitate de alternative la detenție.