Click pentru a lărgi imaginea
Click pentru a lărgi imaginea

PROBAȚIUNEA JUVENILĂ

Probaţiunea juvenilă se desfășoară la toate etapele probațiunii, acolo unde activităţile de resocializare sunt îndreptate în privinţa persoanelor care n-au atins vârsta de 18 ani și reprezintă evaluare psihosocială,1 control al minorilor aflați în conflict cu legea penală şi resocializarea lor, adaptarea minorilor liberați din locurile de detenţie pentru preîntâmpinarea săvârşirii de noi infracţiuni.2

Probaţiunea juvenilă se desfăşoară ţinându-se cont de obligativitatea respectării interesului superior al copilului şi de scopul protecţiei temporare a copilului aflat în dificultate, al resocializării şi al reintegrării lui în familia biologică sau adoptivă, în casă de copii de tip familial, precum şi în comunitate.

Acţiunile de probaţiune în privinţa minorilor se axează pe:

  • asigurarea procesului de reabilitare psihopedagogică a personalităţii;
  • abordarea individuală a fiecărui caz, cu o atenţie sporită, ţinându-se cont de particularităţile personale şi de particularităţile vârstei;
  • stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu serviciile de protecţie a drepturilor copilului;
  • monitorizarea situaţiei pre şi postintegrare a minorului în familie; 
  • dezvoltarea capacităţii familiei şi a comunităţii de a asigura asistenţă minorului şi de a preveni riscul intrării lui în dificultate, în scopul abordării tuturor problemelor doar prin prisma respectării interesului superior al copilului. 

Rolul serviciului de probaţiune este de a contribui la creşterea gradului de siguranţă comunitară, la reducerea riscului de recidivă a persoanelor condamnate la măsuri neprivative de libertate şi la reintegrarea socială a acestora. Astfel, activitatea serviciului constă în supravegherea măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţa de judecată în sarcina celor condamnaţi la măsuri neprivative de libertate, elaborarea de referate presentințiale, la solicitarea instanţei de judecată, sprijinirea persoanelor condamnate, aflate în evidenţa serviciului, prin programe de consiliere în vederea reintegrării sociale a acestora.

Organul de probațiune, de asemenea, supraveghează minorii aflați în stare de libertate sau liberare condiționată. Consilierii de probațiunii specializați în lucrul cu minorii, lucrează cu aceștia și familiile lor pentru a evalua și asigura respectarea condițiilor instanței. De asemenea, oferă consiliere persoanei care a săvârșit fapte prejudiciabile pentru a susține procesul de schimbare și eliminare a problemelor comportamentale. Consilierii de probațiune implicați în justiția juvenilă lucrează cu minorii/tinerii care au comis infracțiuni și beneficiază de măsuri educative neprivative de libertate (măsuri de constrângere cu caracter educativ).3

1 LEGE Nr. 8 din 14-02-2008 cu privire la probaţiune* Publicat: 22-01-2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19 art. 29  

2 Activitățile desfășurate de consilierii de probațiune cu beneficiarii minori au fost descrise în cadrul altor tipuri de probațiune, părți integrante ale acestui modul de informare

3 Cod penal al Republicii Moldova, adoptat la 18.04.2002

SAP- Serviciul de Asistență Psihopedagogică

DAS – Direcția Asistență Socială

DPDC – Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului

AOFM – Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

ONG/AO – Organizații Neguvernamentale/Asociații Obștești

INP – Inspectoratul Național de Probațiune

Descarcă materiale adiționale