DESCRIERE

 

Modulul de instruire online în baza Programului Probațional Primar Obligatoriu pentru minorii în conflict cu legea cuprinde 13 lecții video care vin să faciliteze desfășurarea ședințelor de către consilierii de probațiune cu beneficiarii minori.

Programul Probaţional Primar Obligatoriu conține două componente obligatorii: stagiul de formare civică (educația moral-civică) a minorului și trainingul vocațional (formarea vocațională).

La finalul fiecărei lecții video este inserat un chestionar de evaluare a cunoștințelor obținute pe parcursul lecției. Consilierii de probațiune sunt încurajați să răspundă activ la toate întrebările pentru a obține punctajul maxim la evaluarea finală.

 

Formatori:

Elena Mihaile, consilier de probațiune principal, Serviciul Programe Probaționale, Biroul de probațiune Hîncești, formator național atestat

Irina Vărzaru, consilier de probațiune principal, Serviciul Programe Probaționale și Minori, Biroul de probațiune Orhei, formator național atestat

 

Materiale informative:

Manualul consilierului. Program Probațional pentru Minori. FORMARE CIVICĂ ȘI VOCAȚIONALĂ PENTRU TINE ȘI PENTRU COMUNITATE – (FOR CV) 

Programul Probațional Primar Obligatoriu: stagiul de formare civică și trainingul vocațional, varianta scurtă